Cine suntem

Centrul de meditații și cursuri de limbi străine Mathesis este fondat de Patricia Apostol și Paul Mihalache, care colaborează cu profesori dedicați, specialiști în domeniile lor și excelenți pedagogi.

Patricia Apostol (n. 1988) este asistent universitar asociat la Departamentul de Limbă și literatură franceză din cadrul Facultății de Limbi și literaturi străine a Universității din București și cercetător asociat la CEREFREA (Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales) Villa Noël. Absolventă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, specializarea Franceză-Română, și a Facultății de Litere, specializarea Comunicare și Relații Publice, ambele la Universitatea din București, a urmat un Masterat în Teorie literară și comparată (prilejul întâlnirii cu Paul Mihalache) și unul în Studii franceze și francofone la aceeași Universitate. Doctor în filologie, a publicat articole de teorie literară, filosofie și estetică în volume naționale și franțuzești și un volum de autor dedicat literalității în literatură și pictură la Editura Ars Docendi (Universitatea din București). Bursa Academiei Române (2015) i-a permis să-și consolideze cercetarea doctorală din cadrul CESI (Centrul de excelență în studiul Imaginii, Universitatea din București) la Sorbona și la Paris-Diderot. Ulterior, Bursa Guvernului francez (2018 și 2019) i-a oferit două stagii post-doctorale la Paris în cadrul Departamentului de Filosofie de la Paris-Nanterre (Laboratorul Istoria artelor și reprezentărilor). A predat franceză la Renault și GDF (în București). Din 2011 ține meditații la franceză.

Paul Mihalache (n. 1982) este profesor de filosofie și logică. Aboslvent al Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București, a urmat un Masterat în Filosofie și un Masterat în Teorie literară și literatură comparată la Universitatea din București și un Masterat în Literatură Universală și Comparată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Doctor în filologie, a fost lector asociat la Catedra de Literatură universală și comparată de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A publicat eseuri și critică literară în Observator cultural, Tribuna, Vatra Românească și alte reviste. Poet și prozator, a publicat patru volume de autor (poezie, proză scurtă și roman) distinse cu diferite premii, printre care „Premiul pentru cel mai bun tânăr prozator al anului 2011”, pentru romanul Târg de arlechini. În afară de filosofie și literatură, este pasionat de limba și cultura engleză și de șah. A tradus peste zece cărți din limba engleză pentru editurile Curtea Veche și All. Din 2005 ține meditații la limba engleză. Deține categoria I la șah, numeroase premii la turnee naționale și internaționale, un loc III la Campionatul național (ELO <2000) în 2018 și două locuri IV la Campionatul european (ELO <2000) din Muntenegru (2018) și Grecia (2019). Din 2013 este consilier pentru dezvoltare personală, în urma absolvirii cursurilor de Consilier pentru dezvoltare personală, acreditate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Profesori

Cristina Mocanu-Vargancsik

Cristina Mocanu-Vargancsik este profesor de matematică și statistică, cu 25 de ani de experiență. A absolvit Facultatea de Matematică în Iași, un Master în Matematică și Studii aprofundate în Optimizare. Și-a început cariera didactică în Romania, unde a obținut toate gradele didactice. Între 2007 și 2021, a predat în școli internaționale din Emiratele Arabe Unite, Qatar și Kuwait, urmând curricula britanică și americană, precum și trei ani în învățământul superior. De-a lungul carierei, elevii ei au obținut rezultate remarcabile la Evaluarea Națională și la Bacalaureat în România, iar în străinătate la IGCSE, AS și A level în sistemul britanic, SAT, AP în sistemul american, atât la matematică, cât și la statistică. Din noiembrie 2021 s-a alăturat echipei Mathesis.

image7
image4

Răzvan Alexe

Răzvan Alexe este profesorul de matematică ideal, și totuși el există în carne și oase și poate fi găsit la Mathesis. Hiperinteligent și foarte simpatic, cu abilități pedagogice excepționale, știe deopotrivă să-i apropie de matematică pe elevii mai puțin prieteni cu acest domeniu și să depășească matematica școlară printr-o pregătire de excelență adresată celor care vor să participe la olimpiade sau să lucreze la matematică din pasiune. Răzvan Alexe predă cu aceeași pricepere și bucurie și fizică.

Timp de patru ani a fost profesor și în Ubeda, lângă Madrid, unde a predat matematică în spaniolă elevilor de liceu. Are un nivel C1 la limba spaniolă și este pasionat de istoria și cultura Spaniei, prin urmare poate asuma și meditații la spaniolă.

Alexandra Zaharia

Alexandra Zaharia predă matematică. Absolventă a Facultății de Matematică din cadrul Universității din București, se ocupă cu drag și răbdare de elevi de toate vârstele, foarte pricepută în a-i vindeca de „frica de matematică”. Aproape toți elevii ei au obținut nota 10 la proba de matematică pentru admiterea în clasa a V-a și Evaluarea Națională.

image11
image15

Mirela Grigoraș

Mirela Grigoraș predă matematică. A absolvit Facultatea de Matematică și Informatică din București și a urmat modulul psihopedagogic. Este pasionată de matematică, caldă și extrem de riguroasă și este îndrăgită de toți elevii ei, de la copii de la școala generală până la adolescenți în prag de Bacalaureat.

Valentin Dumitrache

Valentin Dumitrache este un tânăr profesor care îi ajută cu entuziasm și rigoare pe elevii claselor V-XII la matematică. Ședințele de lucru cu Valentin vizează consolidarea materiei școlare și pregătirea pentru Evaluarea națională, într-o atmosferă de studiu tandră, prietenoasă.

image10
image1

Gabriela-Florinela Cristea

Gabriela-Florinela Cristea este profesoară de limba și literatura română din 2010. A predat la Colegiul Național G. Coșbuc și la mai multe școli gimnaziale, ceea ce i-a dat ocazia să cunoască și să se plieze pe diferite stiluri de învățare ale elevilor. În afara cursurilor de formare continuă specifice domeniului ei, a căutat mereu să își lărgească aria de cunoaștere și competențele, aducând în profesia aleasă elemente de noutate din domenii conexe, precum Storytelling și Creative Writing.

Daniela Vizireanu

Daniela Vizireanu predă limba și literatura română. Filolog autentic, ea însăși poetă, este o profesoară care reușește să deschidă apetitul pentru lectură și studiul literaturii și al limbii. Absolventă de Litere în cadrul Universității din București, urmează acum cursurile Masteratului de Studii Literare. Publică poezie în reviste & platforme online: Opt motive, Parnas21, O mie de semne, Noise poetry. Traduce poezii, scrie cronică de carte la rubrica „Kooperativa poetică” de pe site-ul citestema.ro. Din 2018 ține meditații la limba și literatura română și limba engleză.

Daniela Vizireanu

Andreea Fasolă

Andreea Fasolă ține meditații la limba și literatura română. Absolventă a Facultății de Litere în cadrul Universității din București, urmează acum Masteratul de Didactici ale disciplinelor filologice. Este o profesoară excelentă, care reușește să construiască împreună cu elevii săi rutinele de analiză literară și gramaticală necesare examenelor naționale.

image13
image6

Daniela Sbiera

Daniela Sbiera predă limba și literatura română și limba germană. Absolventă a Facultății de Litere, specializarea română-germană, este o profesoară foarte creativă și empatică, pasionată de literatură. Ședințele ei de pregătire cu elevii sunt conviviale, relaxate, în virtutea bucuriei ei de a lucra cu copii și adolescenți, dar nu mai puțin riguroase.

image2

Dorian-Raul Crăciun

Dorian-Raul Crăciun este profesorul nostru de istorie, cu o experiență de predare de aproape douăzeci de ani. A absolvit Facultatea de Istorie-Arheologie în 2002. În același an, a devenit profesor titular de istorie în învățământul preuniversitar. Ține meditații la istorie pentru bacalaureat și admiterea la Academia de poliție. Este și instructor și jucător de șah.

Elena Dinu

Elena Dinu predă geografie de patru ani în învățământul gimnazial și de un an la Mathesis. Prin pasiunea pentru geografie și abilitățile ei pedagogice remarcabile, elevii pe care-i pregătește pentru bac au rezultate excepționale.

image19
image20

Ioana Petrescu

Ioana Petrescu predă biologie. Absolventă a Facultății de Medicină şi Farmacie Carol Davila, ține de 5 ani meditații la biologie pentru bac și admitere. Folosește multe scheme şi video-uri interactive. Ioana a absolvit și Japoneză-Engleză la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, așa încât contăm pe ea și pentru cursuri de japoneză.

Maria Nestian

Maria Nestian predă biologie și chimie pentru gimnaziu și liceu, dar și pentru bacalaureat și admitere la facultate. Studentă în anul V la Facultatea de Medicină Veterinară din București, este o profesoară foarte dedicată celor două materii și elevilor ei. Își concepe schemele și fișele de lucru cu pasiune și acribie.

image12

Andreea Broască

Andreea Broască predă franceză și italiană de 5 ani. Absolventă de franceză-italiană a Facultății de Limbi și Literaturi Străine în cadrul Universității din București, Andreea a urmat un master francofon la Științe politice și la EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales). Înscrisă la un doctorat francofon în cadrul Facultății de Științe politice, își dedică timpul „neacademic” copiilor, adolescenților și adulților care vor să învețe sau să-și aprofundeze franceza și italiana.

image14
image17

Radu Rădulescu

Radu Rădulescu este profesor de engleză. Absolvent de Limbi Moderne Aplicate, Engleză-Franceză al Universității din București, are o engleză impecabilă. Practică, în măsura în care elevii lui sunt de acord, „imersiunea lingvistică”, adică vorbește numai în engleză cu ei, făcând apel și la o comunicare gestuală și vizuală, acolo unde este cazul. Ședințele cu Radu sunt interactive iar noțiunile de gramatică sunt consolidate printr-o abordare globală care integrează lexicul și conversația, adesea dublate de documente audio și video care privilegiază engleza actuală vorbită.

image16

Ana Maria Dinescu

Ana Maria Dinescu este profesoară de limba germană. A învățat limba germană de la 3 ani, urmând parcursul educațional pentru minorități germane în București la colegiul J. W. Goethe. Și-a completat cunoștințele de germană prin călătorii de studiu lingvistic și rezidențe artistice (pictură) la Viena și Berlin, la instituții de prestigiu precum U.D.K. Are și un nivel C1 la engleză, pe care a studiat-o intensiv la colegiul Goethe și și-a consolidat-o grației masteratului pe care l-a urmat la Londra la Camberwell College of Arts (University of the Arts London).

Cristina Căpățână

Cristina Căpățână este profesoară de germană. Absolventă de engleză-germană (2010) a Universității din București, cu studii post-universitare de teologie la Neuendettelsau și Moritzburg în perioada 2015-2017, predă germana de șase ani la școli germane din București. Urmează din 2020 programul „Pedagogia învățământului primar și preșcolar” în cadrul Universității din București. Elevii ei de la Mathesis, copii sau adulți, au făcut progrese solide, într-o atmosferă de lucru foarte cal

image8
image9

Paula Toma

Paula Toma predă chineză și franceză. Absolventă a secţiei Chineză-Franceză din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine şi a Masteratului de Studii Est-Asiatice (Universitatea din București), în 2016-2018 a beneficiat de o bursă bilaterală româno-chineză la Universitatea de Limbi Străine din Shanghai. Este cercetător şi coordonator al proiectului „China la zi” în cadrul Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion C. Brătianu”, Academia Română, și masterandă în anul III la Universitatea de Studii Politice şi Juridice din Beijing, specializarea Relaţii Internaţionale (cursuri cu predare în limba chineză). În 2019, a câștigat Marele Premiu la Etapa Naţională a Concursului Internaţional „Podul Limbii Chineze”, reprezentând România la Etapa Internaţională organizată în oraşul Changsha, China. A tradus din chineză cărți cu profil ştiinţific şi tehnic.

Alina Ibrian

Alina Ibrian este profesoară de psihologie, psiholog clinician pentru copii și adulți, consilier în dezvoltare personală, parenting, membru al Colegiului Psihologilor din Romania. Absolventă a Facultății de Psihologie și Științele Educației, specializarea Psihologie, și a unui Masterat în Psihologie Clinică, a urmat un curs de doi ani de formare în Psihologia Muncii și Psihologia Apărării și Siguranței Naționale și cursul Tehnici ABA în tulburările de spectru autist. Oferă meditații la psihologie, evaluări psihologice pentru copii și adulți și consiliere.

image3
image18

Radu Zăgrean

Radu Zăgrean este profesor de tobe, chitară, ukulele și percuție manuală. Absolvent al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Radu cântă la tobe de la 14 ani și a făcut parte din numeroase trupe. Pentru mai multe detalii, îi puteți vizita site-ul personal: https://zrm-music.ro/

Cine suntem

Centrul de meditații și cursuri de limbi străine Mathesis este fondat de Patricia Apostol și Paul Mihalache, care colaborează cu profesori dedicați, specialiști în domeniile lor și excelenți pedagogi.

Patricia Apostol (n. 1988) este asistent universitar asociat la Departamentul de Limbă și literatură franceză din cadrul Facultății de Limbi și literaturi străine a Universității din București și cercetător asociat la CEREFREA (Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales) Villa Noël. Absolventă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, specializarea Franceză-Română, și a Facultății de Litere, specializarea Comunicare și Relații Publice, ambele la Universitatea din București, a urmat un Masterat în Teorie literară și comparată (prilejul întâlnirii cu Paul Mihalache) și unul în Studii franceze și francofone la aceeași Universitate. Doctor în filologie, a publicat articole de teorie literară, filosofie și estetică în volume naționale și franțuzești și un volum de autor dedicat literalității în literatură și pictură la Editura Ars Docendi (Universitatea din București). Bursa Academiei Române (2015) i-a permis să-și consolideze cercetarea doctorală din cadrul CESI (Centrul de excelență în studiul Imaginii, Universitatea din București) la Sorbona și la Paris-Diderot. Ulterior, Bursa Guvernului francez (2018 și 2019) i-a oferit două stagii post-doctorale la Paris în cadrul Departamentului de Filosofie de la Paris-Nanterre (Laboratorul Istoria artelor și reprezentărilor). A predat franceză la Renault și GDF (în București). Din 2011 ține meditații la franceză.

Paul Mihalache (n. 1982) este profesor de filosofie și logică. Aboslvent al Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București, a urmat un Masterat în Filosofie și un Masterat în Teorie literară și literatură comparată la Universitatea din București și un Masterat în Literatură Universală și Comparată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Doctor în filologie, a fost lector asociat la Catedra de Literatură universală și comparată de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A publicat eseuri și critică literară în Observator cultural, Tribuna, Vatra Românească și alte reviste. Poet și prozator, a publicat patru volume de autor (poezie, proză scurtă și roman) distinse cu diferite premii, printre care „Premiul pentru cel mai bun tânăr prozator al anului 2011”, pentru romanul Târg de arlechini. În afară de filosofie și literatură, este pasionat de limba și cultura engleză și de șah. A tradus peste zece cărți din limba engleză pentru editurile Curtea Veche și All. Din 2005 ține meditații la limba engleză. Deține categoria I la șah, numeroase premii la turnee naționale și internaționale, un loc III la Campionatul național (ELO <2000) în 2018 și două locuri IV la Campionatul european (ELO <2000) din Muntenegru (2018) și Grecia (2019). Din 2013 este consilier pentru dezvoltare personală, în urma absolvirii cursurilor de Consilier pentru dezvoltare personală, acreditate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Cristina Mocanu-Vargancsik

Cristina Mocanu-Vargancsik este profesor de matematică și statistică, cu 25 de ani de experiență. A absolvit Facultatea de Matematică în Iași, un Master în Matematică și Studii aprofundate în Optimizare. Și-a început cariera didactică în Romania, unde a obținut toate gradele didactice. Între 2007 și 2021, a predat în școli internaționale din Emiratele Arabe Unite, Qatar și Kuwait, urmând curricula britanică și americană, precum și trei ani în învățământul superior. De-a lungul carierei, elevii ei au obținut rezultate remarcabile la Evaluarea Națională și la Bacalaureat în România, iar în străinătate la IGCSE, AS și A level în sistemul britanic, SAT, AP în sistemul american, atât la matematică, cât și la statistică. Din noiembrie 2021 s-a alăturat echipei Mathesis.

image7
image4

Răzvan Alexe

Răzvan Alexe este profesorul de matematică ideal, și totuși el există în carne și oase și poate fi găsit la Mathesis. Hiperinteligent și foarte simpatic, cu abilități pedagogice excepționale, știe deopotrivă să-i apropie de matematică pe elevii mai puțin prieteni cu acest domeniu și să depășească matematica școlară printr-o pregătire de excelență adresată celor care vor să participe la olimpiade sau să lucreze la matematică din pasiune. Răzvan Alexe predă cu aceeași pricepere și bucurie și fizică.

Timp de patru ani a fost profesor și în Ubeda, lângă Madrid, unde a predat matematică în spaniolă elevilor de liceu. Are un nivel C1 la limba spaniolă și este pasionat de istoria și cultura Spaniei, prin urmare poate asuma și meditații la spaniolă.

Alexandra Zaharia

Alexandra Zaharia predă matematică. Absolventă a Facultății de Matematică din cadrul Universității din București, se ocupă cu drag și răbdare de elevi de toate vârstele, foarte pricepută în a-i vindeca de „frica de matematică”. Aproape toți elevii ei au obținut nota 10 la proba de matematică pentru admiterea în clasa a V-a și Evaluarea Națională.

image11
image15

Mirela Grigoraș

Mirela Grigoraș predă matematică. A absolvit Facultatea de Matematică și Informatică din București și a urmat modulul psihopedagogic. Este pasionată de matematică, caldă și extrem de riguroasă și este îndrăgită de toți elevii ei, de la copii de la școala generală până la adolescenți în prag de Bacalaureat.

Valentin Dumitrache

Valentin Dumitrache este un tânăr profesor care îi ajută cu entuziasm și rigoare pe elevii claselor V-XII la matematică. Ședințele de lucru cu Valentin vizează consolidarea materiei școlare și pregătirea pentru Evaluarea națională, într-o atmosferă de studiu tandră, prietenoasă.

image10
image1

Gabriela-Florinela Cristea

Gabriela-Florinela Cristea este profesoară de limba și literatura română din 2010. A predat la Colegiul Național G. Coșbuc și la mai multe școli gimnaziale, ceea ce i-a dat ocazia să cunoască și să se plieze pe diferite stiluri de învățare ale elevilor. În afara cursurilor de formare continuă specifice domeniului ei, a căutat mereu să își lărgească aria de cunoaștere și competențele, aducând în profesia aleasă elemente de noutate din domenii conexe, precum Storytelling și Creative Writing.

Profesori

Daniela Vizireanu

Daniela Vizireanu predă limba și literatura română. Filolog autentic, ea însăși poetă, este o profesoară care reușește să deschidă apetitul pentru lectură și studiul literaturii și al limbii. Absolventă de Litere în cadrul Universității din București, urmează acum cursurile Masteratului de Studii Literare. Publică poezie în reviste & platforme online: Opt motive, Parnas21, O mie de semne, Noise poetry. Traduce poezii, scrie cronică de carte la rubrica „Kooperativa poetică” de pe site-ul citestema.ro. Din 2018 ține meditații la limba și literatura română și limba engleză.

Daniela Vizireanu

Andreea Fasolă

Andreea Fasolă ține meditații la limba și literatura română. Absolventă a Facultății de Litere în cadrul Universității din București, urmează acum Masteratul de Didactici ale disciplinelor filologice. Este o profesoară excelentă, care reușește să construiască împreună cu elevii săi rutinele de analiză literară și gramaticală necesare examenelor naționale.

image13
image6

Daniela Sbiera

Daniela Sbiera predă limba și literatura română și limba germană. Absolventă a Facultății de Litere, specializarea română-germană, este o profesoară foarte creativă și empatică, pasionată de literatură. Ședințele ei de pregătire cu elevii sunt conviviale, relaxate, în virtutea bucuriei ei de a lucra cu copii și adolescenți, dar nu mai puțin riguroase.

image2

Dorian-Raul Crăciun

Dorian-Raul Crăciun este profesorul nostru de istorie, cu o experiență de predare de aproape douăzeci de ani. A absolvit Facultatea de Istorie-Arheologie în 2002. În același an, a devenit profesor titular de istorie în învățământul preuniversitar. Ține meditații la istorie pentru bacalaureat și admiterea la Academia de poliție. Este și instructor și jucător de șah.

Elena Dinu

Elena Dinu predă geografie de patru ani în învățământul gimnazial și de un an la Mathesis. Prin pasiunea pentru geografie și abilitățile ei pedagogice remarcabile, elevii pe care-i pregătește pentru bac au rezultate excepționale.

image19
image20

Ioana Petrescu

Ioana Petrescu predă biologie. Absolventă a Facultății de Medicină şi Farmacie Carol Davila, ține de 5 ani meditații la biologie pentru bac și admitere. Folosește multe scheme şi video-uri interactive. Ioana a absolvit și Japoneză-Engleză la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, așa încât contăm pe ea și pentru cursuri de japoneză.

Maria Nestian

Maria Nestian predă biologie și chimie pentru gimnaziu și liceu, dar și pentru bacalaureat și admitere la facultate. Studentă în anul V la Facultatea de Medicină Veterinară din București, este o profesoară foarte dedicată celor două materii și elevilor ei. Își concepe schemele și fișele de lucru cu pasiune și acribie.

image12
image17

Radu Rădulescu

Radu Rădulescu este profesor de engleză. Absolvent de Limbi Moderne Aplicate, Engleză-Franceză al Universității din București, are o engleză impecabilă. Practică, în măsura în care elevii lui sunt de acord, „imersiunea lingvistică”, adică vorbește numai în engleză cu ei, făcând apel și la o comunicare gestuală și vizuală, acolo unde este cazul. Ședințele cu Radu sunt interactive iar noțiunile de gramatică sunt consolidate printr-o abordare globală care integrează lexicul și conversația, adesea dublate de documente audio și video care privilegiază engleza actuală vorbită.

Andreea Broască

Andreea Broască predă franceză și italiană de 5 ani. Absolventă de franceză-italiană a Facultății de Limbi și Literaturi Străine în cadrul Universității din București, Andreea a urmat un master francofon la Științe politice și la EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales). Înscrisă la un doctorat francofon în cadrul Facultății de Științe politice, își dedică timpul „neacademic” copiilor, adolescenților și adulților care vor să învețe sau să-și aprofundeze franceza și italiana.

image14
image16

Ana Maria Dinescu

Ana Maria Dinescu este profesoară de limba germană. A învățat limba germană de la 3 ani, urmând parcursul educațional pentru minorități germane în București la colegiul J. W. Goethe. Și-a completat cunoștințele de germană prin călătorii de studiu lingvistic și rezidențe artistice (pictură) la Viena și Berlin, la instituții de prestigiu precum U.D.K. Are și un nivel C1 la engleză, pe care a studiat-o intensiv la colegiul Goethe și și-a consolidat-o grației masteratului pe care l-a urmat la Londra la Camberwell College of Arts (University of the Arts London).

Cristina Căpățână

Cristina Căpățână este profesoară de germană. Absolventă de engleză-germană (2010) a Universității din București, cu studii post-universitare de teologie la Neuendettelsau și Moritzburg în perioada 2015-2017, predă germana de șase ani la școli germane din București. Urmează din 2020 programul „Pedagogia învățământului primar și preșcolar” în cadrul Universității din București. Elevii ei de la Mathesis, copii sau adulți, au făcut progrese solide, într-o atmosferă de lucru foarte cal

image8
image9

Paula Toma

Paula Toma predă chineză și franceză. Absolventă a secţiei Chineză-Franceză din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine şi a Masteratului de Studii Est-Asiatice (Universitatea din București), în 2016-2018 a beneficiat de o bursă bilaterală româno-chineză la Universitatea de Limbi Străine din Shanghai. Este cercetător şi coordonator al proiectului „China la zi” în cadrul Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion C. Brătianu”, Academia Română, și masterandă în anul III la Universitatea de Studii Politice şi Juridice din Beijing, specializarea Relaţii Internaţionale (cursuri cu predare în limba chineză). În 2019, a câștigat Marele Premiu la Etapa Naţională a Concursului Internaţional „Podul Limbii Chineze”, reprezentând România la Etapa Internaţională organizată în oraşul Changsha, China. A tradus din chineză cărți cu profil ştiinţific şi tehnic.

Alina Ibrian

Alina Ibrian este profesoară de psihologie, psiholog clinician pentru copii și adulți, consilier în dezvoltare personală, parenting, membru al Colegiului Psihologilor din Romania. Absolventă a Facultății de Psihologie și Științele Educației, specializarea Psihologie, și a unui Masterat în Psihologie Clinică, a urmat un curs de doi ani de formare în Psihologia Muncii și Psihologia Apărării și Siguranței Naționale și cursul Tehnici ABA în tulburările de spectru autist. Oferă meditații la psihologie, evaluări psihologice pentru copii și adulți și consiliere.

image3
image18

Radu Zăgrean

Radu Zăgrean este profesor de tobe, chitară, ukulele și percuție manuală. Absolvent al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Radu cântă la tobe de la 14 ani și a făcut parte din numeroase trupe. Pentru mai multe detalii, îi puteți vizita site-ul personal: https://zrm-music.ro/

Conceptul nostru

Mathesis este un centru de meditații și cursuri de limbi străine dedicat copiilor, adolescenților și adulților care vizează dobândirea sau consolidarea unor cunoștințe și competențe și îmbunătățirea, până la excelență, a performanțelor lor. 

Profesorii de la Mathesis se angajează într-o misiune formativă care se revendică deopotrivă din didactica modernă, privilegiind axa predare-învățare-evaluare centrată pe elev, în răspărul dimensiunii magistro-centriste a didacticii tradiționale, și din filosofia lui John Locke, partizanul unei pedagogii fundamentate pe individualitatea elevului și personalizate în funcție de profilul cognitiv, ritmul și sensibilitatea lui. În spiritul acestei abordări, Mathesis oferă o evaluare inițială gratuită, în urma căreia se stabilesc obiectivele și metodele specifice de predare, în acord cu nivelul de pornire al elevului și cu profilul lui psiho-pedagogic.

Echipa Mathesis este formată atât din profesori tineri, cât și din cadre didactice cu multă experiență, care concep o „ședință” de meditație sau de curs ca pe o întâlnire „chimică” fructuoasă, care nu stă numai în livrarea unor conținuturi, ci și în deschiderea apetitului interogativ și formarea gândirii critice.

Vă propunem:

  • pregătire individuală, în grupe de 2 persoane sau de 3-6 persoane la toate materiile școlare pentru ciclurile I-IV, V-VIII, IX-XII
  • pregătire pentru examenele de Evaluare națională, Bacalaureat și Admitere la facultate
  • cursuri de limbi străine individuale și de grup, într-o paletă lingvistică largă, de la engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză până la hindi, chineză, arabă
  • lecții de șah
  • ateliere creative pentru copii și adolescenți: cluburi de lectură, ateliere de creative writing, ateliere de filosofie.
  • consiliere pentru dezvoltare personală

Mathesis încurajează diferențele și creativitatea și constituie, înainte de toate, un spațiu de reflecție și de studiu într-o atmosferă relaxată.